Galeria Pestka
Galeria Pestka
DZIŚ OTWARTE 9:00 – 21:00

Kontakt

Galeria Pestka

Biuro Dyrekcji

Al. Solidarności 47
61-696 Poznań

Zarządca

Multi Poland Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 2/29
00-131 Warszawa

Biuro Prasowe Galeria Pestka

Piotr Chlewicki

Wynajem

lokali w Galerii Pestka

Katarzyna Skrzypkowska
Leasing Manager

Wynajem

stoisk i powierzchni reklamowych

Specialty Leasing

Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z nami mailowo (podając m.in. swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie czy złożoną prośbę dotycząca Galeria Pestka.

Poznań Retail Sp. z o.o. (“Poznań Retail”) przetwarza Państwa dane osobowe, jeśli: wchodzicie na naszą stronę internetową i aplikacje, jeżeli zapewniamy Państwu nasze produkty lub usługi lub Państwa organizacji, przez którą są nam Państwo znani, jeśli odwiedzacie nasze centra handlowe lub uczestniczycie w naszych imprezach lub kampaniach marketingowych. Poznań Retail przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Państwa danych osobowych i wykorzystuje te dane w sposób zgodny z prawem oraz odpowiedzialny, w tym z uregulowaniami w zakresie prywatności.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotowi zarządzającemu Galeria Pestka oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe będą przetwarzane w powyższych celach do czasu cofnięcia zgody, na podstawie której dane są przetwarzane. Po cofnięciu zgody dane zawarte w zgodzie będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatniego użycia danych w powyższych celach.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: galeriapestka@multi.eu, listownie na adres: Administracja Galeria Pestka Al. Solidarności 47, 61-696 Poznań.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Godziny otwarcia

Galeria Pestka

Poniedziałek - Sobota: 09.00 – 21.00
Niedziele handlowe: 10.00 - 20.00

CARREFOUR

Poniedziałek - Sobota: 07.00 – 22.00
Niedziele handlowe: 09.00 - 21.00

BRICOMARCHE

Poniedziałek - Sobota: 08.00 – 21.00
Niedziele handlowe: 10.00 - 20.00

STACJA GRAWITACJA

Poniedziałek - Sobota: 10.00 – 21.00
Niedziele handlowe: 10.00 - 20.00